Korzyści płynące z więzi między dziećmi i psami

Więź emocjonalna to szczególna relacja, która powstaje między ludźmi lub między ludźmi a zwierzętami, dzięki uczuciu przywiązania, miłości oraz wzajemnej i wyjątkowej sympatii między nimi. W przypadku dzieci z ich zwierzętami, te więzi są niezwykle zdrowe, ponieważ pomogą ukształtować ich osobowość w dorosłym życiu. Znajduje to odzwierciedlenie w aspektach fizycznych, sentymentalnych i poznawczych.

Na poziomie kognitywnym i psychologicznym

Relacja, która nawiązuje się między dzieckiem a jego pupilem jest szczególna. Nie tylko bawią się razem, ale również otrzymują od siebie nawzajem czułości. Zwierzę domowe wzmacnia osobowość dziecka, daje mu poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, sprzyja jego integracji społecznej, podnosi samoocenę, redukuje stres i lęk, pomaga zwalczyć samotność spowodowaną zniknięciem bliskiej osoby. W przypadku nieśmiałości i lęku, relacja dzieci z ich pupilem jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej dzieci przezwyciężają swoje lęki, chwile żalu lub smutku, a także, poprzez promowanie socjalizacji, zmniejszają nieśmiałość. Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że po rodzicach, afektywna więź, która powstaje między dzieckiem lub nastolatkiem a ich zwierzęciem jest kluczowa w ich rozwoju emocjonalnym.

Charakter i wychowywanie berneńskiego psa górskiego

Na poziomie emocjonalnym

Jakby tego było mało, pies pobudza wyobraźnię, uczucia przywiązania i empatii, towarzystwa, troski, szacunku i miłości do zwierząt itp. Dzieci, które dorastają ze zwierzętami w domu, są zazwyczaj bardziej otwarte i towarzyskie, silniejsze emocjonalnie, bardziej wyrozumiałe; mają tendencję do bycia bardziej wspierającymi i uważnymi dla innych, ponieważ ich interakcja ze zwierzęciem rozwija większe kompetencje w zakresie opieki i ochrony ludzi, ale także zwierząt.

Na poziomie fizycznym

Z fizycznego punktu widzenia, posiadanie zwierzęcia w domu pomaga przestrzegać zdrowego życia, ćwiczyć regularnie – nawet jeśli jest to tylko codzienny spacer. A to przekłada się na lepszą jakość życia oraz zdrowsze i dłuższe życie.

Jeżeli konsekwencje w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego są bardzo ważne w przypadku osoby dorosłej, gdy w domu są dzieci, pozytywne skutki opieki nad zwierzęciem domowym przez nieletniego, tj. chodzenie z nim na spacery, karmienie go, kąpanie, zabawa, przytulanie i poświęcanie mu uwagi pozwalają w miarę możliwości bardziej wzmocnić jego zdolności emocjonalne i sprzyjają poprawie ewentualnych problemów psychologicznych, na które może cierpieć nieletni.

Z tych wszystkich powodów, zwierzę w domu pomaga dzieciom rosnąć zdrowo, ale przede wszystkim szczęśliwie.